Đèn xi nhan sau, đèn tín hiệu sau xe nâng hàng

Liên hệ

Đèn xi nhan sau (đèn tín hiệu trước) xe nâng hàng nhằm cảnh báo xe nâng chuẩn bị rẽ bên trái hoặc bên phải.

Danh mục: