Đèn cảnh báo xe nâng hàng – LED flashing beacon

Liên hệ

Đèn cảnh báo xe nâng được gắn trên xe nâng hàng kiểu bóng LED phát vệt sáng vàng với hình dạng quét xoay tròn để cảnh báo xe nâng đang trong trạng thái sẵn sàng hoạt động hoặc đang hoạt động.

Danh mục: Thẻ: