Đèn xi nhan trước, đèn tín hiệu  trước xe nâng hàng

Liên hệ

Đèn xi nhan trước (đèn tín hiệu trước) xe nâng hàng nhằm cảnh báo xe nâng chuẩn bị rẽ bên trái hoặc bên phải.

Danh mục: