Dầu phanh – dầu thắng xe nâng hàng

Liên hệ

Hệ thống phanh dầu xe nâng là một trong những phần vô cùng quan trọng của xe, do đó chúng ta cần lựa chọn  loại dầu thắng phù hợp và chất lượng để đảm báo an toàn trong suốt quá trình xe hoạt động.

Danh mục: