Cảm biến góc lái, biến trở tay lái dưới xe nâng Linde 

Liên hệ

Cảm biến góc lái, biến trở tay lái dưới chuyên dùng cho xe nâng hàng Linde của Đức (Linde reach truck 115-03/115-12)

Danh mục: